ΜΕΝΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

Όροι χρήσης και Πολιτική απορρήτου

Τα παρακάτω κείμενα απευθύνονται σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες.

Όροι χρήσης

Ο παρών ιστότοπος https://www.acropolismuseumkids.gr («ιστότοπος») ανήκει στο Μουσείο Ακρόπολης («Μουσείο») και η χρήση του υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.  

Οι Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν τους κανόνες και τις οδηγίες που πρέπει να τηρούν οι χρήστες αυτού του ιστοτόπου προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες σε αυτόν υπηρεσίες.

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, περιλαμβάνει περιεχόμενο (κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες) που αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία του «Μουσείου». Οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι σε περίπτωση που αρχεία ή δεδομένα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του «ιστότοπου») δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών.

Το Μουσείο Ακρόπολης ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του «acropolismuseum kids» τόσο για προσωπική ενημέρωση όσο και για ψυχαγωγία σε μη κερδοσκοπική βάση. Απαγορεύεται η χρήση του περιεχομένου του στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή άσκησης επαγγέλματος ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού για οικονομικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παραπάνω παράγραφο.

Κατά την χρήση υλικού από το acropolismuseum kids απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ένδειξη προέλευσής του από το acropolismuseum kids και η αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η επίβλεψη των παιδιών, για τα οποία είστε υπεύθυνοι κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δημιουργιών τους στην Gallery του acropolismuseum kids είναι απολύτως απαραίτητη. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Ακρόπολης επιθυμώντας να διασφαλίσει ότι στον ιστότοπο του δεν θα δημοσιευτεί κάτι προσβλητικό ή ενοχλητικό για οποιονδήποτε επισκέπτη του ή και επιβλαβές για τους ίδιους τους χρήστες που προβαίνουν σε αναρτήσεις, διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής των έργων προς δημοσίευση.

Με την επίσκεψή στον ιστότοπο αυτόματα συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του που αφορούν στα παιδιά σας. Με την υποβολή των έργων παιδικής τέχνης συμφωνείτε επίσης ότι το Μουσείο Ακρόπολης έχει το δικαίωμα να διατηρήσει τα έργα αυτά στον ιστότοπο για αόριστο χρονικό διάστημα. Περαιτέρω, η υποβολή έργων παιδικής τέχνης παρέχει στο Μουσείο το δικαίωμα αναπαραγωγής και δημοσίευσης τους.  

Κανένα παιδί ή ενήλικας δεν πρέπει να υποβάλει προς δημοσίευση οποιοδήποτε έργο, εικόνα ή φωτογραφία που δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, εισβάλλει στην ιδιωτική του ζωή, παραβιάζει το εμπορικό του σήμα (εάν υπάρχει) ή αντίκειται σε άλλα δικαιώματά του ή ο,τιδήποτε μη σύννομο.Εάν διαπιστωθεί ότι οι χρήστες δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις του ιστότοπου, τότε η χρήση του ιστότοπου μπορεί να τους απαγορευτεί.

Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ελεύθερα και να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου acropolismuseum kids, όποτε το θεωρεί απαραίτητο. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και εγγυάται  ότι τυχόν σφάλματα και αστοχίες  θα διορθώνονται το συντομότερο δυνατόν. Το Μουσείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη από εσφαλμένες ή λανθασμένες αναρτήσεις ηλεκτρονικής πληροφόρησης, αλλά θα ενεργεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να διορθώσει τέτοια σφάλματα. Οποιαδήποτε τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στον ιστότοπο ή ακόμα και σε αυτό το έγγραφο δεν επηρεάζουν την εγκυρότητά του. 

Το Μουσείο Ακρόπολης δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με το «Site» μέσω «δεσμών» (links), ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το «Site» και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή σας.

Πολιτική απορρήτου

Αν και η ιστοσελίδα https://www.acropolismuseumkids.gr είναι η σελίδα των μικρών φίλων του Μουσείου αυτή η συγκεκριμένη σελίδα απευθύνεται σε εσάς τους ενήλικες ως γονείς ή κηδεμόνες.

Ζητούμε τη συνδρομή σας ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και των παιδιών σας. Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου, η οποία εξηγεί πώς το Μουσείο Ακρόπολης συλλέγει, αξιοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που εισάγονται όταν γίνεται χρήση της ιστοσελίδας, πριν δώσετε τη συγκατάθεση σας σε ανήλικα άτομα να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα μας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, του νόμου 4624/2019, του νόμου 3711/2008 (ιδρυτικός νόμος Μουσείου Ακρόπολης), του προεδρικού διατάγματος 64/2013 (Οργανισμός Μουσείου Ακρόπολης) και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης.

Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο με σεβασμό στα δικαιώματα των χρηστών μας. Γι’ αυτό το λόγο, κρίνεται σκόπιμο να ανατρέχετε συχνά στην παρούσα Πολιτική.

Η ιστοσελίδα http://www.acropolismuseumkids.gr προορίζεται για χρήση από ανήλικα άτομα, εφόσον έχουν την συγκατάθεση των γονέων ή των ασκούντων την επιμέλειά τους. Ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

Τρόποι συλλογής δεδομένων – Συλλεγόμενα δεδομένα – Δημόσιοι σκοποί επεξεργασίας

Ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα από το Μουσείο Ακρόπολης όταν επισκέπτεστε το site μας. Αξιοποιούμε τις πληροφορίες μόνο βάσει της Πολιτικής Απορρήτου και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των δημόσιων σκοπών του Μουσείου Ακρόπολης.

Συλλεγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς :

Όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία μας (όπως η αποστολή ενός έργου σας στη συλλογή μας) προς τον σκοπό ταυτοποίησης και επικοινωνίας.

Όταν επιβάλλεται από μια νομική υποχρέωση (όπως η ανίχνευση απάτης).

Στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των πολιτιστικών υπηρεσιών μας και της ιστοσελίδας μας.

Για τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών.

 Tι πληροφορίες συλλέγουμε

 Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας, που είναι ένας μοναδικός αριθμός που επιτρέπει σε έναν υπολογιστή, μια ομάδα υπολογιστών ή άλλη συνδεδεμένη στο διαδίκτυο συσκευή να περιηγηθεί στο Διαδίκτυο. Αυτή αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, που είναι απαραίτητα για τον ανασχεδιασμό της, τη βελτίωσή της και τον προσανατολισμό της πολιτικής του Μουσείου. Τα συγκεκριμένα στοιχεία ουδέποτε τυγχάνουν διαβίβασης σε τρίτον ούτε οδηγούν σε αναγνώριση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη.

Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη, ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας. Μέσω των cookies υπάρχει η δυνατότητα να συλλεχθούν πληροφορίες όπως: ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, ποιές υποσελίδες της ιστοσελίδας επισκεφτήκατε, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (για παράδειγμα, τον Internet Explorer, τον Firefox κ.λ.π.), το λειτουργικό σας σύστημα (π.χ. Apple Macintosh, Windows, κ.λπ.), τη διεύθυνση του διακομιστή σας κ.ά. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασής σας όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Μπορείτε κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας να ρυθμίσετε τον διακομιστή του υπολογιστή σας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που επισκέπτεστε συγκεκριμένες υπηρεσίες και σελίδες της ιστοσελίδας και δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την αναγνώριση σας δεν μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Το Μουσείο Ακρόπολης μπορεί, σε περίπτωση συμπλήρωσης σχετικής φόρμας από το κοινό, να ζητεί και να συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, και μόνο όπου αυτά χρειάζονται για τους δημόσιους σκοπούς του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα/επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση χώρα προέλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία του κοινού με το Μουσείο Ακρόπολης. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Σε περίπτωση, που υπάρχουν παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος, τους οποίους επιλέξετε να επισκεφθείτε, σας ενημερώνουμε, ότι το Μουσείο Ακρόπολης δεν φέρει καμία ευθύνη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Google analytics

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστότοπου της Google Inc. ("Google"). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα "Cookies", δηλαδή κείμενα ηλεκτρονικών δεδομένων, που αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη και διευκολύνουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του Cookie σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες αυτής, μεταφέρονται κατά κανόνα σε Server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η διεύθυνση ΙΡ που διαβιβάζεται στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics από τον Browser σας δεν εμπλέκεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των Cookies μέσω κατάλληλης ρύθμισης του Browser σας. Σας εφιστούμε παρόλα αυτά την προσοχή, καθώς σ’ αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορείτε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας και σε όλο τους το εύρος. Μπορείτε περαιτέρω να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί με την χρήση των Cookies και σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, εφόσον «κατεβάσετε» και εγκαταστήσετε το Browser-Plugin που διατίθεται δωρεάν.